برندگان جشنواره گل نرگس 96 نسیم یاس

زمان و مدت جشنواره :

10 روز از تاریخ 18 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت 1396

 

جوایز این جشنواره :

– یک بن هدیه 200 هزار تومانی

– چهار بن هدیه 100 هزار تومانی

– 2 بن هدیه 50 هزار تومانی

 

برندگان قرعه کشی جشنواره :

جناب آقای مهران موسی پور * از شهر رشت           برنده بن خرید 200 هزار تومانی
جناب آقای رضا محمدی * از شهر قزوین                 برنده بن خرید 100 هزار تومانی
جناب آقای مهرداد افتخاری * از شهر شاهرود         برنده بن خرید 100 هزار تومانی
جناب آقای سجاد داودی  * از شهر سمنان               برنده بن خرید 100 هزار تومانی
جناب آقای شاهکار دهستان * از شهر بندرعباس    برنده بن خرید 100 هزار تومانی
جناب آقای میلاد شاه طهماسبیی * از شهر مشهد     برنده بن خرید 50 هزار تومانی
سرکار خانم مینا ماندگاری  * از شهر یزد                 برنده بن خرید 50 هزار تومانی